Όροι χρήσης

Είμαστε η MISALIA LIMITED («Εταιρεία», «εμείς», «μας», «την δική μας») με αριθμό καταχώρισης HE 447537 και διεύθυνση Βυζαντίου 15, 1ος Όροφος, Γραφείο 101, Χρυσελεούσα, Στρόβολος 2064 Λευκωσία, Κύπρος.

Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνδεδεμένα αγαθά και υπηρεσίες (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες») που περιλαμβάνουν ή συνδέονται με αυτούς τους νομικούς όρους. (the "Legal Terms"). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι διαθέσιμη στο [email protected]. Η Misalia Limited προσφέρει λύσεις λογισμικού. Η εταιρεία δημιουργεί και σχεδιάζει ιστοσελίδες και προσφέρει υπηρεσίες συμβούλων λογισμικού.

Οι παρόντες Όροι είναι μια συμφωνία που σας δεσμεύει, είτε τα χρησιμοποιείτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας επιχείρησης («εσείς»), όσον αφορά τη χρήση των Υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε να δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους νομικούς όρους. Απαγορεύεται ρητά η χρήση των Υπηρεσιών και πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση τους εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους νομικούς όρους.

1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η εταιρεία Misalia Liimited παρέχει λογισμικό για online πλατφόρμες. Εργάζεται για τη δημιουργία και το σχεδιασμό ιστοσελίδων, καθώς και για την παροχή συμβουλών λογισμικού.

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτό θα ήταν αντίθετο με το νόμο ή τον κανονισμό, ή όπου θα απαιτούσε από εμάς να εγγραφούμε εκεί. Ως αποτέλεσμα, οποιοσδήποτε επιλέγει να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες από άλλη περιοχή το κάνει με δική του ελεύθερη βούληση και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των τοπικών νόμων, εάν και στο βαθμό που ισχύουν.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΣ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα, των βάσεων δεδομένων, της λειτουργικότητας, του λογισμικού, της διάταξης του ιστότοπου, του κειμένου, των φωτογραφιών και των γραφικών (συλλογικά, το «Περιεχόμενο»), καθώς και των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών και των λογοτύπων που περιέχονται σε αυτές (τα «Μάρκα»), μας ανήκουν ή έχουν αδειοδοτηθεί από τρίτο μέρος.

Χρήση των υπηρεσιών μας

Σας χορηγούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια πρόσβασης στις Υπηρεσίες και να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε μέρους του Περιεχομένου στο οποίο έχετε νόμιμα αποκτήσει πρόσβαση αποκλειστικά για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση ή εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Αυτή η άδεια υπόκειται στη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες νόμιμους όρους, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ" παρακάτω.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Εμπορικών Σημάτων διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σε αυτή την ενότητα ή αλλού στους Νομικούς Όρους μας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο αίτημά σας στο: [email protected]. Εάν σας χορηγήσουμε ποτέ την άδεια να δημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημόσια οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε ως ιδιοκτήτη ή αδειοδότη των υπηρεσιών, του περιεχομένου ή των εμπορικών σημάτων και να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας εμφανίζεται ή είναι ορατή κατά τη δημοσίευση, την αναπαραγωγή ή την προβολή του Περιεκτήματός μας.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Εμπορικά Σήματα.

Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συνιστά ουσιαστική παράβαση των Νομικών Όρων μας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί αμέσως.

Παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στο [email protected] εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο ή τα Εμπορικά Σήματα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτό που ορίζεται σε αυτή την ενότητα ή αλλού στους Νομικούς Όρους μας. Πρέπει να μας πιστοποιήσετε ως ιδιοκτήτες ή αδειοδότες των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Εμπορικών Σημάτων εάν σας δώσουμε ποτέ άδεια να δημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημόσια οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό μας. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας είναι ορατή όταν δημοσιεύετε, αναπαράγετε ή εμφανίζετε το Περιεχόμενό μας.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί ρητά διαφορετικά.

Οι υποβολές σας

Πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το τμήμα και την ενότητα "ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ" για να γνωρίζετε (α) τις υποχρεώσεις σας και (β) τα δικαιώματά σας σε σχέση με οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε μέσω των Υπηρεσιών.

Υποβολές: Συμφωνείτε να μας εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, πρόταση, ιδέα, ανατροφοδότηση ή άλλες πληροφορίες που μας διαβιβάζετε άμεσα σχετικά με τις Υπηρεσίες (collectively, "Submissions"). Αναγνωρίζετε ότι θα είμαστε ιδιοκτήτες αυτής της Υποβολής και θα έχετε το δικαίωμα να κατέχετε, να χρησιμοποιείτε και να διαδίδετε μια τέτοια Υποβολή για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό (εμπορικό ή άλλο), χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή την πληρωμή.

Είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε ή ανεβάζετε. Με την υποβολή υλικών σε εμάς μέσω των Υπηρεσιών, εσείς:

-επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τις "ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ" μας και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτές, και ότι δεν θα δημοσιεύσετε, στείλετε, δημοσιεύετε, ανεβάσετε ή μεταδώσετε μέσω των Υπηρεσιών οποιαδήποτε Υποβολή που είναι παράνομη, παρενόχληση, μίσος, επιβλαβής, συκοφαντική, άσεμνη, εκφοβιστική, καταχρηστική, διακριτική, απειλητική σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, σεξουαλικά ρητή, ψευδής, ανακριβής ή παραπλανητική.

εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή είναι πρωτότυπη για εσάς ή ότι έχετε τα απαιτούμενα δικαιώματα και άδειες για την υποβολή τέτοιων Υποβολών και ότι έχετε την πλήρη εξουσία να μας παραχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε σχέση με τις Υποβολές σας.

εγγυάται και δηλώνει ότι οι Υποβολές σας δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες,

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να παραιτηθείτε από τυχόν δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές σας και συμφωνείτε ρητά να μας αποζημιώσετε για τυχόν απώλειες που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, της παρούσας ενότητας ή του νόμου.

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι, μεταξύ άλλων: (1) είστε νόμιμης ηλικίας και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Νομικούς Όρους, (2) δεν είστε ανήλικος στη χώρα στην οποία διαμένετε, (3) δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων ή μη ανθρώπινων μέσων, είτε μέσω bot, script, είτε με άλλο τρόπο, (4) δεν θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό, και (5) η χρήση των Υπηρεσιών δεν θα παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό που μπορεί να ισχύει.

4. ΠΑΡΆΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτόν για τον οποίο τις καθιστούμε διαθέσιμες. Οι μόνες εμπορικές προσπάθειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες είναι αυτές που προωθούμε ή εγκρίνουμε επίσημα.

Ως χρήστης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην κάνετε τα ακόλουθα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας:

- συστηματική εξαγωγή δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τις Υπηρεσίες με σκοπό την άμεση ή έμμεση δημιουργία ή σύνταξη μιας συλλογής, σύνταξης, βάσης ή καταλόγου,

-αποσυντρίβει, σκουπίζει ή με άλλο τρόπο βλάπτει τις Υπηρεσίες,

παρενόχληση, κατάχρηση ή βλάβη σε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τις Υπηρεσίες.

να παρενοχλούν, να ερεθίζουν, να εκφοβίζουν ή να απειλούν οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους ή τους υπαλλήλους μας που σας παρέχουν οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών.

- να προσπαθήσετε να παρακάμψετε τυχόν χαρακτηριστικά ασφαλείας των Υπηρεσιών που προορίζονται να προστατεύσουν ή να περιορίσουν την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών,

αντίγραφα ή τροποποιήσεις του λογισμικού των Υπηρεσιών,

να αποκρυπτογραφείτε, αποσυμπιέζετε, αποσυναρμολογείτε ή αντιστρέφετε οποιοδήποτε λογισμικό που αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών ή άλλως αποτελεί μέρος αυτών, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

Οι χρήστες των Υπηρεσιών δεν μπορούν να υποβάλλουν ή να δημοσιεύουν υλικό. Ενδέχεται να σας δώσουμε την επιλογή να παράγετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να προβάλει, να εκτελέσει, να μεταφέρει, να διανείμει, ή να μεταδώσει περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένα σε κείμενο, γραφή, βίντεο, ήχο, φωτογραφίες, γραφικά, σχόλια, προτάσεις, ή άλλα υλικά. (collectively, "Contributions"). Άλλοι χρήστες των Υπηρεσιών και των ιστότοπων τρίτων μπορεί να είναι σε θέση να δουν τις συνεισφορές.

6. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Εσείς και οι Υπηρεσίες συμφωνείτε με την πρόσβασή μας, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που παρέχετε.

Με την αποστολή του αιτήματός σας ή οποιωνδήποτε άλλων σχολίων που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με τη χρήση και την κοινή χρήση αυτών των σχολίων για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς να πληρώνετε χρήματα.

Οι συνεισφορές σας δεν είναι δική μας ιδιοκτησία, κατά τη γνώμη μας. Όλες οι συνεισφορές σας, καθώς και τυχόν συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, παραμένουν εξ ολοκλήρου δικά σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις που γίνονται στις Συνεισφορές σας, τις οποίες ενδέχεται να υποβάλετε σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη σε σχέση με τις συνεισφορές σας στις Υπηρεσίες, επειδή είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Τα περιεχόμενα των Υπηρεσιών υπόκεινται σε αλλαγή, τροποποίηση ή αφαίρεση ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο. Ωστόσο, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στις Υπηρεσίες μας. Κάθε φορά που οι Υπηρεσίες τροποποιούνται, η τιμή τους αυξάνεται, αναστέλλονται ή διακόπτονται, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι πάντα διαθέσιμες. Είναι πιθανό ότι θα αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα ή ότι θα χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση στις Υπηρεσίες, γεγονός που θα προκαλέσει καθυστερήσεις ή λάθη. Χωρίς να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, αναθεωρήσουμε, ενημερώσουμε, αναστείλουμε, τερματίσουμε ή με άλλο τρόπο να αλλάξετε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας αποζημιώσουμε για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ενόχληση που προκύπτει από την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια τέτοιων διακοπών ή διακοπές της υπηρεσίας. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα θεωρείται ότι απαιτεί από εμάς να παρέχουμε ενημερώσεις, εκδόσεις ή διορθώσεις σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή να τις διατηρούμε και να τις υποστηρίζουμε.

8. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Οι νόμοι της Κύπρου διέπουν τους παρόντες Όρους και θα ακολουθούνται στον ορισμό τους. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Κύπρου.

9. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των τιμών, της διαθεσιμότητας και πολλών άλλων λεπτομερειών, ενδέχεται να περιέχουν ορθογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις.

10. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

Για τους σκοπούς της διαχείρισης της απόδοσης των Υπηρεσιών, θα παρακολουθούμε ορισμένες από τις πληροφορίες που τους διαβιβάζετε, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιείτε. Παρά το γεγονός ότι τακτικά δημιουργούμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν δεδομένα που επικοινωνείτε ή που σχετίζονται με οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνετε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά τέτοιων δεδομένων και με το παρόν μας απαλλάσσετε από τυχόν αξιώσεις που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τέτοια απώλειες ή διαρροή δεδομένων.

11. ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τις Υπηρεσίες ή θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης τους.