PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring voor MISALIA LIMITED (het "Bedrijf", "wij", "ons" of "onze") legt uit hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (of "verwerken") wanneer u onze diensten gebruikt, zoals wanneer u het volgende doet:

-onze website bezoekt op itmodernsolution.com;

-met ons interageert op andere manieren die met elkaar verbonden zijn, zoals via verkoop, marketing of evenementen.

U kunt uw privacyrechten en -opties beter begrijpen door deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Maak geen gebruik van onze diensten als u het niet eens bent met ons beleid en onze procedures. Neem contact met ons op via [email protected] als u nog vragen of problemen hebt. Houd er rekening mee dat u door het gebruik van onze diensten automatisch de voorwaarden aanvaardt die in onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid staan vermeld.

1. GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wanneer u contact met ons opneemt of aangeeft dat u geïnteresseerd bent in meer informatie over ons of onze diensten, kunnen wij ook persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Uw interacties met ons en de Diensten, evenals uw beslissingen, zijn van invloed op de persoonsgegevens die wij verzamelen. Hieronder volgt een lijst van de soorten persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen:

Voor- en achternamen

Adressen voor e-mail

Informatie die niet openbaar mag zijn. Wij behandelen geen privé-informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons geeft moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet het ons laten weten als er iets verandert.

2. GEBRUIK VAN COOKIES

Een cookie is een stukje informatie van een website dat in een webbrowser wordt opgeslagen en later door de website kan worden opgehaald. Cookies worden gebruikt om een server te informeren of een gebruiker is teruggekeerd naar een bepaalde website. Wanneer bezoekers terugkeren, kan de website gepersonaliseerde instellingen en relevant materiaal weergeven dankzij de door cookies verstrekte informatie.

Cookies registreren ook login- of registratiegegevens en gebruikersvoorkeuren. Dit wordt gedaan zodat wanneer gebruikers terugkeren naar websites, alle tijdens een vorige sessie verstrekte informatie of ingestelde voorkeuren snel kunnen worden opgehaald. Cookies kunnen niet worden gebruikt om virussen of malware naar apparaten te verspreiden.

U hebt de keuze om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies standaard.

3. METHODEN VAN INFORMATIEVERWERKING

Wij verwerken uw informatie met het oog op het leveren, verbeteren en beheren van onze Diensten, het onderhouden van contact met u, beveiliging en fraudepreventie, en naleving van de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw informatie ook voor andere doeleinden gebruiken.

Afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt, behandelen we uw persoonlijke informatie explicieter, waaronder: -het leveren en ondersteunen van de dienstverlening aan de gebruiker. Om u de door u gevraagde dienst te verlenen, kunnen wij uw informatie verwerken.

-om vragen van gebruikers te beantwoorden en ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie gebruiken om te reageren op uw vragen en problemen aan te pakken die u mogelijk heeft met de dienst die u heeft aangevraagd.

- om onze diensten te beschermen. Uw informatie kan worden verwerkt als onderdeel van onze inspanningen om de veiligheid en beveiliging van onze Diensten te handhaven, met inbegrip van het opsporen en voorkomen van fraude.

-om onze Diensten, goederen, reclame en klantenservice te beoordelen en te verbeteren. Wanneer we denken dat het nodig is om gebruikspatronen te spotten, het succes van onze marketinginitiatieven te meten en onze diensten, goederen, marketing en uw ervaring te beoordelen en te verbeteren, kunnen we uw informatie verwerken.

4. HET DELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het is mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden moeten vrijgeven:

Overdrachten van Bedrijven. In verband met of tijdens gesprekken over een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of aankoop van ons bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf, kunnen wij uw informatie delen of overdragen.

5. HOE LANG WE ONZE GEGEVENS BEWAREN

Tenzij een langere bewaartijd wettelijk vereist of toegestaan is (zoals om fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke redenen), bewaren wij uw persoonsgegevens alleen zolang als dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Als wij niet langer een legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anoniem maken. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld als de gegevens zich in back-up archieven bevinden), zullen wij de gegevens veilig opslaan en gescheiden houden van andere verwerkingen totdat verwijdering mogelijk is.

6. VERZAMELEN VAN INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN

Wij verkopen niet bewust aan of verzamelen geen informatie van minderjarigen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of wettelijke voogd bent van de minderjarige afhankelijke en dat u instemt met het gebruik van de Diensten door de minderjarige afhankelijke. We zullen redelijke stappen ondernemen om persoonlijke gegevens snel uit onze administratie te verwijderen als we ontdekken dat deze zijn verkregen van gebruikers jonger dan 18 jaar. Stuur ons een e-mail op [email protected] als u verneemt dat wij informatie hebben verkregen van minderjarigen onder de 18 jaar.

7. UW PRIVACYRECHTEN

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij vertrouwen op uw uitdrukkelijke of impliciete toestemming om met uw persoonlijke informatie om te gaan. In dat geval hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte "CONTACT OPNEMEN" hieronder.

Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond vóór de intrekking van de toestemming, noch, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere rechtsgronden dan toestemming.

U kunt ons een e-mail sturen op [email protected] als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot uw privacyrechten.

8. DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Een nieuwe "herziene" datum zal worden gebruikt om de herziene versie aan te duiden, en deze zal van kracht worden zodra deze beschikbaar wordt gesteld. Als wij belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door een openbare bekendmaking van de wijzigingen of door u een persoonlijk bericht te sturen. Om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen, raden wij u aan deze privacyverklaring vaak te bekijken.

9. IN CONTACT KOMEN

Als u vragen of zorgen hebt over deze mededeling, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

10. HOE U DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN KUNT INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN

Afhankelijk van de wetgeving die in uw land van toepassing is, kunt u verzoeken om toegang tot, wijziging of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen. Gelieve een verzoek om toegang tot de gegevens in te dienen als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, bijwerken of verwijderen.